Home FAQ

Zijn er risico’s op bijwerkingen?

Zijn er risico’s op bijwerkingen?

Nee, er zijn geen contra-indicaties bekend.

Copyright © 2023 DiaClin Nederland. All rights reserved.