Home FAQ

Worden de producten vergoed door de zorgverzekeraar?

Worden de producten vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, de producten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Copyright © 2023 DiaClin Nederland. All rights reserved.